Dr.Khatri Mahavidyalaya | Library 

Dnyandeep Shikshan Prasarak Mandal Chandrapur

DR. KHATRI MAHAVIDYALAYA TUKUM, CHANDRAPUR

Office Administrative Staff

Sr.No. Name Designation
1. Shri. P.G. Raut. Superintendent
2. Shri. D.W. Akulwar Sr. Clerk
3. Shri. T.R. Relkuntwar Jr. Clerk
4. Shri. A. M. Warkad Jr. Clerk
5. Shri. D.D. Khobragade Laboratory Assistant
6. Shri. J.P. Pimplkar Laboratory Assistant
7. Smt. V.R. Parve Laboratory Assistant
8. Shri. K.H. Gourkar Laboratory Assistant
9. Shri. G.P. Pandilwar Library Attendant
6. Shri. R.A. Rathod Library Attendant
7. Shri. P.D. Lohat Peon
8. Shri. A.J. Makode Peon
9. Shri. B.S. Ingle Peon
9. Smt. A.V. Nikhade Peon