Dr.Khatri Mahavidyalaya | Library 

वाणिज्य शाखा ११वी व १२वी

कनिष्ठ महाविद्यालय अभ्यासक्रम

वाणिज्य शाखा ११वी व १२वी साठी (मराठी माध्यम ) :
Group १

१) इंग्रजी (English)

२) मराठी (Marathi)

३) पुस्तपालन व लेखाकर्म (Book Keeping Accountancy)

४) सचिवाची कार्यपध्दती (Secretatrial Practice)

५) व्यापार संघटन (Organisation of Commerce)

६) अर्थशास्र (Economics)

७) पर्यावरण शिक्षण (Environmental Education)

८) शारीरीक शिक्षण (Physical Education)

Group २

१) इंग्रजी (English)

२) पुस्तपालन व लेखाकर्म (Book Keeping Accountancy)

३) सचिवाची कार्यपध्दती (Secretatrial Practice)

४) अर्थशास्र (Economics)

५) Marketing and Salesmanship

६) पर्यावरण शिक्षण (Environmental Education)

७) शारीरीक शिक्षण (Physical Education)