Dr.Khatri Mahavidyalaya | Library

कला शाखा ११वी व १२वी

कनिष्ठ महाविद्यालय अभ्यासक्रम

कला शाखा ११वी व १२वी साठी :

१) इंग्रजी (English)

२) मराठी (Marathi)

३) राज्यशास्र (Political Science)

४) समाजशास्त्र (sociology)

५) इतिहास (History)

६) अर्थशास्र (Economics)

७) पर्यावरण शिक्षण (Environmental Education)

८) शारीरीक शिक्षण (Physical Education)